فعالیت ها

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
افتخارات
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار

فعالیت ها

  08-02-2020
  02:58 AM White Night کسب کرده 75 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  02:58 AM White Night کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات

  07-31-2020
  10:55 PM White Night کسب کرده 2 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  05:26 PM White Night کسب کرده 2 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  11:56 AM White Night کسب کرده 2 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  12:01 AM White Night کسب کرده 4 امتیاز ها برای موضوع امتیازات

  07-30-2020
  11:57 AM White Night کسب کرده 51 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  11:06 AM White Night کسب کرده 23 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  11:06 AM White Night کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات

  07-29-2020
  06:01 PM White Night کسب کرده 74 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  06:01 PM White Night کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات
  11:27 AM White Night کسب کرده 2 امتیاز ها برای کاربر امتیازات
  11:27 AM White Night کسب کرده 1 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  03:36 AM White Night کسب کرده 75 امتیاز ها برای موضوع امتیازات
  03:36 AM White Night کسب کرده 2 امتیاز برای پست امتیازات

امتیازات 4.1.1 BETA

درباره ما
انجمن رساگیم برای گردآوری دوستان به دور هم و همینطور گفتگو و فعالیت پیرامون بازی های ویدئویی در محیط اخلاقی ایجاد شده. گروه ما سال ها قبل روی انجمن دیگری با نام "فایتینگ گیمز" کار میکرد که بعد ها با تغییر سیاست و نام، به انجمن رساگیم، تبدیل شد.
به ما بپیوندید
با تشکر از
همه دوستانی که در انجمن و پرتال رساگیم، فعالیت میکنند.