وضعیت مرکز امتیاز

وضعیت مرکز امتیاز
رتبه بندی
رتبه بندی گروهی
افتخارات
دستاورد ها
فعالیت ها
گرفتن امتیازات
آمار
 

آخرین دستاورد ها و امتیازات کسب شده

 • 06-25-2020
  10:50 PM imwolf بدست آورد Tagger Second Class

  06-14-2020
  01:12 PM hoseinmiri بدست آورد Tagger Second Class

آخرین فعالیت ها

 • 07-04-2020
  10:56 PM White Night کسب کرده 7 امتیازات امتیازات

  07-03-2020
  10:25 PM LOGAN کسب کرده 22 امتیازات امتیازات
  08:50 PM White Night کسب کرده 20 امتیازات امتیازات

  07-01-2020
  01:46 AM HamedWS کسب کرده 1 امتیازات امتیازات

  06-30-2020
  11:31 AM HamedWS کسب کرده 7 امتیازات امتیازات

  06-28-2020
  11:38 PM White Night کسب کرده 12 امتیازات امتیازات

  06-26-2020
  02:21 PM White Night کسب کرده 2 امتیازات امتیازات
  02:04 PM White Night کسب کرده 30 امتیازات امتیازات
  12:35 PM imwolf has lost -1 امتیازات امتیازات
  01:05 AM White Night کسب کرده 107 امتیازات امتیازات

  06-25-2020
  09:40 PM LOGAN کسب کرده 55 امتیازات امتیازات
  09:35 PM imwolf کسب کرده 2 امتیازات امتیازات

  06-21-2020
  07:49 PM HamedWS کسب کرده 4 امتیازات امتیازات

  06-20-2020
  11:23 PM HamedWS کسب کرده 2 امتیازات امتیازات
  11:16 PM HamedWS کسب کرده 2 امتیازات امتیازات
  11:01 PM HamedWS کسب کرده 2 امتیازات امتیازات

  06-18-2020
  04:00 PM White Night کسب کرده 3 امتیازات امتیازات
  02:43 AM White Night کسب کرده 4 امتیازات امتیازات

  06-17-2020
  02:44 PM White Night کسب کرده 63 امتیازات امتیازات
  01:58 PM White Night کسب کرده 5 امتیازات امتیازات

 
امتیازات 4.1.1 BETA
درباره ما
انجمن رساگیم برای گردآوری دوستان به دور هم و همینطور گفتگو و فعالیت پیرامون بازی های ویدئویی در محیط اخلاقی ایجاد شده. گروه ما سال ها قبل روی انجمن دیگری با نام "فایتینگ گیمز" کار میکرد که بعد ها با تغییر سیاست و نام، به انجمن رساگیم، تبدیل شد.
به ما بپیوندید
با تشکر از
همه دوستانی که در انجمن و پرتال رساگیم، فعالیت میکنند.