پست های پیشنهاد شده

به نام خدا

سلام.

Warrior_Orochi_wallpaper.png

در این تاپیک (موضوع) قصد داریم طریقه آزاد کردن مبارزها (شخصیت) بازی Warriors Orochi که یکی از محبوب ترین بازی های تاریخ شرکت Koei هست رو بهتون آموزش بدم!

این بازی اولین قسمت از مجموعه بازی های "جنگجویان اوروچی" ست...

این کلمات رو یادتون باشه:

سنگوکو = سامورایی (برگرفته از عصر سامورایی های این بازی)

گیدن = زیرمرحله (در محل انتخاب مرحله، پایین مرحله اصلی قرار داره)

کشتن = در این مطلب ما از کلمه کشتن استفاده کردیم اما اصطلاح رایج دنیای گیم است و در این بازی هیچ کس کشته نخواهد شد.

طبق فکشن ها (گروه هر کاراکتر):

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]Shu (شو)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Guan Ping[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Guan Yu[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Huang Zhong[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Jiang Wei[/TD]

[TD=align: right]در داستان شو-گیدن 2 با موفقیت نقشه جیانگ وی رو عملی کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Liu Bei[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 8 (آخر) رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ma Chao[/TD]

[TD=align: right]در داستان سنگوکو-گیدن 2 مطمئن بشید تمام بومی ها(روستاییان) فرار کنن و ماکائو زنده بمونه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Pang Tong[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Wei Yan[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xing Cai[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان شو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Yue Ying[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang Fei[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhao Yun[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان شو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhuge Liang[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]Wu (وو)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Da Qiao[/TD]

[TD=align: right]در داستان وو-گیدن 5 قبل از دشمنان به ملاقات داکیائو برید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Gan Ning[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Huang Gai[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ling Tong[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Meng[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Xun[/TD]

[TD=align: right]در داستان سنگوکو-گیدن 3 با موفقیت لوژون رو تا مقر خودتون اسکورت کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sun Ce[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sun Jian[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sun Shang Xiang[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Taishi Ci[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiao Qiao[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhou Tai[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhou Yu[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]Wei (وی)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Cao Cao[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Cao Pi[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وی قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Cao Ren[/TD]

[TD=align: right][پایین جدول توضیح داده می شود][نسبتا طولانی][1][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Dian Wei[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Pang De[/TD]

[TD=align: right]در داستان شو-گیدن 3 تمامی جنرال های هوجو (زرد) رو نجات بدید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sima Yi[/TD]

[TD=align: right]در داستان سنگوکو-گیدن 6 استراتژی سیمایی رو با کشتن 2 جنرال فراری ناکام بذارید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiahou Dun[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xiahou Yuan[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xu Huang[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وی قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Xu Zhu[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang He[/TD]

[TD=align: right]در داستان وی-گیدن 2 ژانگ هی رو نجات بدید و کاری کنید با سائوپی دیدار کنه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang Liao[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وی قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhen Ji[/TD]

[TD=align: right]در داستان وی-گیدن 6 همه جادوگرها و سائوپی قلابی رو هرچه سریعتر بکشید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[1]

در داستان سنگوکو-گیدن 5، در عرض کمتر از 2 دقیقه ارتش تاکدا و یوئسوگی رو نجات بدید.

سپس سواره نظام رو اسکورت (محافظت) کنید و وقتی سائورن دستور حمله داد بکشیدش!

...[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]SW 1 (سامورایی 1)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Akechi Mitsuhide[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان سنگوکو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Date Masamune[/TD]

[TD=align: right]در داستان شو-گیدن 5 تمامی مأموریت های محول شده رو انجام بدید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Hattori Hanzo[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ishikawa Goemon[/TD]

[TD=align: right]در داستان شو-گیدن 4 تمام جعبه های گنجش رو بشکنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Kunoichi[/TD]

[TD=align: right]در داستان وو-گیدن 4 تمام روستایی ها رو با موفقیت اسکورت کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Maeda Keiji[/TD]

[TD=align: right][پایین جدول توضیح داده می شود][نسبتا طولانی][1][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Mori Ranmaru[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Nouhime[/TD]

[TD=align: right]در داستان وو-گیدن 3 از رفتن همه پیغام رسان ها از نقشه جلوگیری کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Oda Nobunaga[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان سنگوکو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Oichi[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Okuni[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Saika Magoichi[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Sanada Yukimura[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[1]

در داستان وو-گیدن 6 اطمینان کسب کنید که تمامی افرادی که احضار کردین زنده هستن و به قلعه کیجی برسن همه قبل از اینکه پیام رسیدن به 10 دقیقه نهایی ظاهر بشه... وگرنه کیجی خودش دروازه رو باز میکنه و بعد از اینکه شکستش هم بدید به ارتش شما نمی پیونده.طریقه احضار شخصیت های دیگه هم که خیلی ساده ست... هر چند بار که لومنگ علامت داد به کمپ اصلی برید و به طبل ضربه بزنید.

...[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]SW 2 (سامورایی 2)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Azai Nagamasa[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 6 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Fuma Kotaro[/TD]

[TD=align: right]در داستان وو-گیدن 2 وقتی تمامی مهمات ها به مقرتون رسیدن بکشیدش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Honda Tadakatsu[/TD]

[TD=align: right]اونو در همه گیدن-7 ها از همه داستان ها تحت تأثیر قرار بدید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Imagawa Yoshimoto[/TD]

[TD=align: right]در داستان وی-گیدن 4 از ورود همه متجاوزین مشخص شده به قلعه جلوگیری کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ina[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Ishida Mitsunari[/TD]

[TD=align: right]داستان وی مرحله 2 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Miyamoto Musashi[/TD]

[TD=align: right]در داستان شو-گیدن 6 آبگیر رو باز کنید و همه شمشیرزن ها(زردها) رو زنده نگه دارید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Naoe Kanetsugu[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 7 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Nene[/TD]

[TD=align: right]در داستان وی-گیدن 3 هردو نِنِه تقلبی رو در عرض کمتر از 4 دقیقه بعد از اومدن بکشید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Shima Sakon[/TD]

[TD=align: right]داستان وو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Shimazu Yoshihiro[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان شو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Tachibana Ginchiyo[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 1 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Tokugawa Ieyasu[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان وو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Toyotomi Hideyoshi[/TD]

[TD=align: right]از اول به عنوان شخصیت داستان سنگوکو قابل استفاده ست[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: grid, width: 702, align: center]

[TR]

[TD]Other (سایر شخصیت ها)

[TABLE=class: grid, width: 700, align: center]

[TR]

[TD=align: left]Da Ji[/TD]

[TD=align: right]تمامی مراحل و گیدن ها رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Diao Chan[/TD]

[TD=align: right]در داستان وی-گیدن 5 دیائوچان رو تا کشتن لوبو هم زنده نگه دارید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Dong Zhuo[/TD]

[TD=align: right]در داستان سنگوکو-گیدن 4 از رسیدن پول ها به دونگ ژوئو جلوگیری کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Lu Bu[/TD]

[TD=align: right]لوبو رو با شکست دادنش در همه گیدن 8 ها در همه داستان تحت تأثیر قرار بدید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Meng Huo[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Orochi[/TD]

[TD=align: right]تمامی کاراکترها (مبارزان) رو آزاد کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Yuan Shao[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 5 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhang Jiao[/TD]

[TD=align: right]داستان سنگوکو مرحله 3 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zhu Rong[/TD]

[TD=align: right]داستان شو مرحله 4 رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]Zuo Ci[/TD]

[TD=align: right]هر چهار داستان رو کامل کنید[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

سوالی بود در کمال میل درخدمتم چون میدونم گاها متوجه مأموریت های خاص برخی مراحل نمیشید و به راهنمایی نیاز خواهید داشت.

 

منبع:

انجمن بازی های رایانه ای

portal_header_mobile_logo.png

Rasagame.ir

ویرایش شده توسط White Night
اصلاح مرحله یوشیموتو ایماگاوا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من نمیدونم چطور نقشه jiang wie رو عملی کنم. یعنی هر جا که میگه میرم بعد میگه نقشه شکست خورد و باز نمیشه باید چکار کنم؟

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام من نمیدونم چطور نقشه jiang wie رو عملی کنم. یعنی هر جا که میگه میرم بعد میگه نقشه شکست خورد و باز نمیشه باید چکار کنم؟

سلام عرض میکنم.

اگر قابلیت impulse رو داشته باشید و Equip کرده باشید(یعنی در حال استفاده ازش هستید) کار براتون خیلی خیلی سخت میشه چون از دشمنان فاصله می گیرید به علت سرعت زیادتون.

اولین کار که لازمه اینه که دشمنای اول بازی رو همه رو بکشید. (اونا که تو قلعه هستن.)

بعد جیانگ وی بهتون میگه باید چیکار کنید و غیب میشه.

شما باید برید سراغ ژنرال ها و اونا رو بکشونید سمت قلعه. حواستون باشه حتی یک ضربه هم نباید بهشون بزنید. حتی یک ضربه هم باعث شکست نقشه میشه. وقتی همه سمت راستی ها/یا سمت چپی ها رو کشوندید توی قلعه ژنرال های جیانگ وی پیداشون میشه و همه دشمنا رو توی قلعه می کشن شما هم کمکشون بدید تا سریع تر برید سمت ژانرال های سمت دیگری که هنوز نکشوندید سمت قلعه.

وقتی این کار رو برای طرف دیگه هم انجام دادید جیانگ وی و سربازاش همه محیا میشن واسه حمله به Xiao Qiao و Zhang He. شما زودتر حرکت کنید و خودتون کار ژیایئو کیائو و ژانگ هی رو تموم کنید.

در مورد اینکه کسی از افرادتون هم زنده بمونه یا نه نترسید هیچ موردی نیست حتی اگه همه ژانرال ها هم کشته بشن موردی نیست و شما بازم جیانگ وی رو بدست میارید.

این که میگم سربازا و ژنرال های دشمن رو دنبال خودتون بکشید یعنی برید نزدیکشون تا توجهشون به شما جلب بشه. بعد صبر کنید تا خیلی نزدیکتون بشن و شما رو گم نکنن. هروقت گم کردن بازم برید نزدیکشون و یهو بدویید و بازم صبر کنید تا بهتون برسن.

این کار رو تا وارد شدنشون به قلعه انجام بدید بقیش آسونه.

موفق باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام من نمیدونم چطور نقشه jiang wie رو عملی کنم. یعنی هر جا که میگه میرم بعد میگه نقشه شکست خورد و باز نمیشه باید چکار کنم؟

 

سلام از کجا باید بفهمم کی تمام مهمات با به مقر رسیده تا fumakotaro رو بکشم. بعد باید چکار کنم تا nene های تقلبی بیاد؟ برای من اصلا نمیان که تو 4 دقیقه بکشمشون.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام عرض میکنم.

اگر قابلیت impulse رو داشته باشید و Equip کرده باشید(یعنی در حال استفاده ازش هستید) کار براتون خیلی خیلی سخت میشه چون از دشمنان فاصله می گیرید به علت سرعت زیادتون.

اولین کار که لازمه اینه که دشمنای اول بازی رو همه رو بکشید. (اونا که تو قلعه هستن.)

بعد جیانگ وی بهتون میگه باید چیکار کنید و غیب میشه.

شما باید برید سراغ ژنرال ها و اونا رو بکشونید سمت قلعه. حواستون باشه حتی یک ضربه هم نباید بهشون بزنید. حتی یک ضربه هم باعث شکست نقشه میشه. وقتی همه سمت راستی ها/یا سمت چپی ها رو کشوندید توی قلعه ژنرال های جیانگ وی پیداشون میشه و همه دشمنا رو توی قلعه می کشن شما هم کمکشون بدید تا سریع تر برید سمت ژانرال های سمت دیگری که هنوز نکشوندید سمت قلعه.

وقتی این کار رو برای طرف دیگه هم انجام دادید جیانگ وی و سربازاش همه محیا میشن واسه حمله به Xiao Qiao و Zhang He. شما زودتر حرکت کنید و خودتون کار ژیایئو کیائو و ژانگ هی رو تموم کنید.

در مورد اینکه کسی از افرادتون هم زنده بمونه یا نه نترسید هیچ موردی نیست حتی اگه همه ژانرال ها هم کشته بشن موردی نیست و شما بازم جیانگ وی رو بدست میارید.

این که میگم سربازا و ژنرال های دشمن رو دنبال خودتون بکشید یعنی برید نزدیکشون تا توجهشون به شما جلب بشه. بعد صبر کنید تا خیلی نزدیکتون بشن و شما رو گم نکنن. هروقت گم کردن بازم برید نزدیکشون و یهو بدویید و بازم صبر کنید تا بهتون برسن.

این کار رو تا وارد شدنشون به قلعه انجام بدید بقیش آسونه.

موفق باشید!

 

سلام من نمیدونم چطور نقشه jiang wie رو عملی کنم. یعنی هر جا که میگه میرم بعد میگه نقشه شکست خورد و باز نمیشه باید چکار کنم؟[/QUOTادیعنی باید چند نفر رو بکشم که دارن پول میبرن براش؟

 

اد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام از کجا باید بفهمم کی تمام مهمات با به مقر رسیده تا fumakotaro رو بکشم. بعد باید چکار کنم تا nene های تقلبی بیاد؟ برای من اصلا نمیان که تو 4 دقیقه بکشمشون.

میشه یکم منظم تر بگید. الآن نمیدونم میخواید کوتارو فوما رو آزادکنید یا نِنه رو.

سلام من نمیدونم چطور نقشه jiang wie رو عملی کنم. یعنی هر جا که میگه میرم بعد میگه نقشه شکست خورد و باز نمیشه باید چکار کنم؟[/QUOTادیعنی باید چند نفر رو بکشم که دارن پول میبرن براش؟

 

اد

درمورد جیانگ وی توضحیات لازم رو توی پست آخر دادم.

اگر نحوه آزاد کردن Dong Zhuo رو میخواید باید بگم هروقت که Massenger شما (سرباز خبرچین) بهتون گفت خبر دارم که Supply ها دارن می رسن شما باید در قسمت وسط نقشه باشید چون همیشه Supply Captain ها اونجا ظاهر میشن. هروقت اومدن از رفتنشون سمت دانگ ژوئو جلوگیری کنید و وقتی دو تا Supply Captain رو تونستید بکشید بار سوم همراهش Lu Bu هم ظاهر میشه. بازم Supply Captain رو بکشید تا اعتماد دانگ ژوئو از قراردادش با اروچی سلب بشه. بعد هم لوبو رو بکشید و آخر سر هم دانگ ژوئو رو بکشید تا دانگ ژوئو حاضر بشه برای شما بجنگه.

موفق باشید!

[spoiler=حسین لطفا اینو بخون]

اگر از باکس ارسال پایین تاپیک استفاده میکردی بهتر بود تا نقل قول.

زودتر منظورت رو متوجه میشم اینطوری و میتونم سریعتر کمکت کنم. :1:

لطفا یکم مرتب تر بنویس سوالاتت رو تا من هم بهتر بتونم جوابت رو بدم.

ویرایش شده توسط White Night
اسپویلر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام خسته نباشید خدمت شما

می خواستم بگم در من در مرحله wei گیدن5و6 نه ژن جی داد ونه دیاِئو چان را با اینکه من تمام کار هایی که گفته بودید رو انجام دادم میشه بررسی کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
با سلام خسته نباشید خدمت شما

می خواستم بگم در من در مرحله wei گیدن5و6 نه ژن جی داد ونه دیاِئو چان را با اینکه من تمام کار هایی که گفته بودید رو انجام دادم میشه بررسی کنید

 

سلام.

محوریت داستان گیدن 6 از استوری مود Wei برمبنای شخصیت Zhen Ji هست و امکان نداره نبینیدش و از همون اول اولین دیالوگ ها هم از طرف Zhen Ji هست. پس احتمال میدم شما دارید مرحله 6 رو انجام میدید نه گیدن-6 رو.

درمورد دیائو چان هم همینه. دیائوچان هم در بازی هست و باید تا لوبو نرسیده ازش محافظت کنید بعدش هم لوبو رو شکست بدید.

اول اطمینان پیدا کنید دارید 6-X (گیدن) و X-5 (گیدن) رو انجام میدید اگر مشکل داشتید همینجا بگید درخدمتم!

اگر موفق نشدید گیدن ها رو پیدا کنید یه عکس یا اسکرین از صفحه مرحله ها بگیرید تا کمکتون کنم.

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من عشق این بازی بودم مخصوصا سربازاش راستی راهی نداره کاری کنم سرباز دنبالم بیاد ؟ بعد میشه تنوع سربازارو تو تیمم زیاد کنم ؟ مثلا کمان دار بیاد همشون با شمشیرن :46:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام من عشق این بازی بودم مخصوصا سربازاش راستی راهی نداره کاری کنم سرباز دنبالم بیاد ؟ بعد میشه تنوع سربازارو تو تیمم زیاد کنم ؟ مثلا کمان دار بیاد همشون با شمشیرن :46:

 

سلام.

بین سربازها، کماندارها خودمختار تر هستن و اگر دقت کنین همیشه گوشه راه می ایستن و وابسته به جنرال ها نیستن. (در بیشتر مراحل البته) پس خیلی به ندرت میشه کماندارها رو دنبال خودمون بکشونیم.

تو قسمت اول و دوم این بازی دسترسی به تنوع سربازها ندارید و از قبل انتخاب شدن چطوری باشن. توی سری بازی های Dynasty Warriors و Samurai Warriors که از شخصیت های همین بازی اوروچی تشکیل شده در نسخه های Empire و Extreme Legends حتی میشه سربازها رو تغییر داد ولی این بازی نمیشه.

راه اینکه سربازا رو هم دنبال خودتون بکشین اینه که برید نزدیکشون تا باهاتون بیان. ولی وقتی سربازها و جنرال هایی که بهشون دستور میدن روی یک هدف متمرکز بشن(مثلا به یه جنرال دشمن حمله بکنن) تو اون حالت شما نمیتونید کاری کنید دنبالتون بیان. فقط وقتی هدفی براشون تعیین نشده پشت سرتون میان. خودتون موقع بازی متوجه میشید که کدوم مراحل رو میشه سرباز ها رو پشت سرتون بیارید و کدوم رو نمیشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مرسی از راهنمایی هات بعد یه سوال چجوری ابیلیتی ها باز میشن؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مرسی از راهنمایی هات بعد یه سوال چجوری ابیلیتی ها باز میشن؟

 

هرکاراکتر حداقل سه ماموریت و حداکثر 4 تا ماموریت دارن که توی پروفایلشون هست.

پروفایل شخصیت ها همون Team Info هست که قبل از هر بازی هم توی صفحه Camp و هم تو صفحه پیش بازی که نقشه مرحله رو نشون میده هست. بعد از عمل کردن به هر ماموریت (Requirement) یک ماموریت جدید بهتون میده.

یه مثال میگم براتون:

اولین ماموریت Xiao Qiao اینه که 60 نفر رو بکشین. (حالا چه سرباز باشه چه جنرال) با انجام این ماموریت شما Impulse بدست میارید که باعث افزایش سرعت میشه.

خیلی وقت پیش قرار بود همه این ابلیتی ها رو بذارم ولی منصرف شدم . اما اگر نیاز مبرم به یک ابیلیتی دارید بگید تا لیست کاراکترایی که میتونین با اونا بدستشون بیارید رو بهتون بگم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازم مرسی از راهنماییت بعد یه سوال خط داستانیه بازی به ترتیب فکشناس یا هرکدوم داستانش جداگونس؟ چون میخام فکشن وو رو اخر بازی کنم ؟ بعد بازی اوپن ورلد در همین سبک هستش؟ بازم مرسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
بازم مرسی از راهنماییت بعد یه سوال خط داستانیه بازی به ترتیب فکشناس یا هرکدوم داستانش جداگونس؟ چون میخام فکشن وو رو اخر بازی کنم ؟ بعد بازی اوپن ورلد در همین سبک هستش؟ بازم مرسی

درمورد خط داستانی ترتیب خاصی بین فکشن ها نیست و با توجه به دیالوگ ها هم حتی خیلی سخته بفهمیم کدوم داستان زودتر از دیگریه و البته اهمیت چندانی هم نداره واقعا.

پیشنهاد برای یک بازی اوپن ورلد مشابه این هم واقعا نمیشه داد چون این بازی هک اند اسلشه و هک اند اسلش ها پیرو یک نقشه بزرگ نیستن برخلاف بازی های جهان باز مثل Batman Atkham Knight. ولی بخش هایی از یه سری بازی های Dynasty Warriors Empire و Extreme Legends در چند نسخه آخر (7 و 8) شبیه جهان بازه ولی چندان رضایت بخش نیست. پس واقعا بهتره نگردی دنبال چنین بازی ای و بجای هک اند اسلش برید سراغ بازی های جهان باز اکشنی مثل Batman Arkham Knight یا Red Dead Redemption یا Witcher و ...

[spoiler=درمورد اوپن ورلد]بازی Open World که در آمیخته با هک اند اسلش باشه چندان نمیشناسم ولی یک کار از Koei بود تحت عنوان Warriors All-Stars که بخش اصلی بازی مربوط به یک Map هست که از توش مراحل رو انتخاب میکنید و فقط چندتا از مرحله ها و مکان هاش هست که میتونید برید با افراد دیگه صحبت کنید که فکر نمیکنم این منظورتون باشه چون نمیشه بهش اوپن ورلد گفت و محدود به چندتا مرحله بیشتر نیست.

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و خسته نباشید

می خواستم بدونم چرا بعضی از گیدن 8 هارو باز نمیکه و همین طور در گیدن 7 سامورایی چگونه هوندا رو تحت تاثیر قراربدم ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام و خسته نباشید

می خواستم بدونم چرا بعضی از گیدن 8 هارو باز نمیکه و همین طور در گیدن 7 سامورایی چگونه هوندا رو تحت تاثیر قراربدم ممنون

آفرین سوال خوبیه اینا رو هم خیلی دلم میخواست توضیح بدم توی همون تاپیکی که قرار بزنیم و نزدیم.

واسه باز کردن گیدن-8 ها برای هر فکشن (گروه) شما باید یک کار خاص انجام بدید:

شو : در مرحله 7 موقعی که قلعه آتیش گرفت هم خودتون و هم افرادتون رو کمتر از 1 دقیقه از قلعه خارج کنید. (فقط تو سطح Easy قابل انجامه این کار چون باید حتما افسر های دشمنو بکشید)

وو: در مرحله 7 کل خانواده Sun رو (سون جیان و سون کوان) در کمتر از 3 دقیقه نجات بدید.

وی: در مرحله 7 به محض خیانت داجی بهش حمله کنید و در کمتر از 1 دقیقه بکشیدش.

سنگوکو: در مرحله 7 باید بیش از 1000 نفر بکشید. (اگر تونستید که حله اگر سختتون بود بگید تا راهنماییتون کنم ولی فکر میکنم قلقش بیاد دستتون بار چهارم و پنجم)

 

برای تحت تاثیر قرار دادن تاداکاتسو یکم راهنمایی نیاز هست:

(موفق نشدید پیام این که تاثیرگذاشتید روی تاداکاتسو رو بدست بیارید بگید راهنماییتون کنم آسون ترین راه رو انجام بدید)

در گیدن-7 فکشن شو، لوبو رو کمتر از 2 دقیقه بعد از حضور پیدا کردنش بکشید و به همراه تاداکاتسو مردم (Peasants) رو به نقطه فرار برسونید.

در گیدن-7 فکشن وو، بعد از اینکه تاداکاتسو رو بار اول کشتید دوباره ظاهر میشه باید اینبار کمتر از 2 دقیقه اونو بکشید بعدش اون در قرارگاه شمال شرقی ظاهر میشه با سرعت هرچه تمام تر به اونجا برید و بکشیدش.

در گیدن-7 فکشن وی، به جنوبی ترین قرارگاه برید و خانواده Honda رو با کشتن Yuan Shu و Kojuro Katakura . بعد تاداکاتسو غرش میکنه و همه رو ضعیف میشماره تا وقتی که لوبو میاد برید و لوبو رو بکشید.

در گیدن-7 فکشن سنگوکو، زیاد خوب یادم نیست ولی اصل کار اینه که پیامرسان (messenger) رو تا قرارگاه شمال شرقی اسکورت کنید. لوبو رو بکشید و البته مهمه که همه جنرال های متحدتون زنده بمونن.

اینو خوب یادم نبود مجبور شدم چنددقیقه بازیش کنم تا یادم بیاد :d

اگر توی یکی از مراحل آزادکردن تاداکاتسو یا گیدن-8 ها مشکل داشتید موقتا بیخیالش بشید و برید بقیه کارا رو انجام بدید بعدش هر مشکلی بود پیام بدید.

ضمن اینکه توی پیام تاثیر گذاشتن روی تاداکاتسو باید حتما جمله Tadakatsu is vowed to fight with coalition army رو توی پیام ببینید وگرنه یعنی موفق نشدید ماموریت رو درست انجام بدید. این پیام باید حتما در هر 4 تا گیدن-7 دیده بشه و بعد از این پیام مرحله رو ببرید.

کلمه Vowed رو یادتون باشه حله.

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام و خسته نباشید

می خواستم بدونم چطوری اسبهارو میشه ارتقا داد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام و خسته نباشید

می خواستم بدونم چطوری اسبهارو میشه ارتقا داد

سلامت باشید.

توی ابلیتی ها یکی هست به نام Cavalry یا Cavalier باید تا سطح 10 برسونیدش.

البته max (نهایت) این ابلیتی 15 هست ولی وقتی به 10 برسید Red Hare اسب لوبو و Matzukaze اسب کیجی مائدا رو بدست میارید.

اگر وقت کافی داشته باشید ماموریت ها رو چک می کنید یکی تا این ابلیتی رو بدست بیارید اگر نه هم یه لیست بعدا می فرستم براتون.

(دلیل اینکه نفرستادم همین الآن اینه این مطلب خودش مربوط به یه تاپیک جداگانه ست که برنامه نوشته شدنش از قبل بوده ولی وقت نشد نوشته بشه)

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام خدمت شما دوست عزیز می خواستم بدونم من مرحله 7وو رو همون طوری که گفتید انجام دادم ولی گیدن 8 باز نشد

و قرار بود روش تحت تاثیر قرار دادن هوندا رو در گیدن 7 سامورایی بهم بگید

سوال دیگه اینکه چرا همیشه به ما سه سطح از اسلحه را میدهد ولی تو گالری چهارتا مکان برای یک اسلحه است

و سوال اخر روش تحت تاثیر قارا دادن لوبو را در گیدن 8 هارا بگویید ممنون از شما

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سوالتون رو بخش بخش جواب میدم.

سلام خدمت شما دوست عزیز می خواستم بدونم من مرحله 7وو رو همون طوری که گفتید انجام دادم ولی گیدن 8 باز نشد

روشش همینه. راهنمایی هم اینکه خیلی سریع رو به پایین حرکت کنید و جنرال دشمن رو بکشید تا دروازه باز بشن برای دروازه بعدی هم نیازه جنرال دشمنو بکشید ولی قرارگاهی که سون جیان توشه جنرالی نداره واسه نگهبانی. باید قبل از 3 دقیقه از شروع بازی پیام alliance formed with sun jian army بیاد و با سون جیان و سون کوان از اونجا خارج بشید. سختی این کار اینه که زمان ویدئوی حرفای سون جیان و سون کوان کمی از وقتتون رو میگیره و اعصاب رو خورد میکنه ولی در حالت Easy میشه انجامش داد.

پیشنهاد میکنم درصورت امکان قبل از شروع بازی آپشن Event رو آف کنید اگر نمیشه هم موردی نیست ولی قبل اینکه زمان باقیمانده به 57 دقیقه برسه باید بیرون از کاخ باشید.

 

پ.ن: دوبار زمان لازمه تا با مکان و تایمی که هراتفاق ازتون میگیره آشنایی پیدا کنید بار سوم اگر شخصیت های خوبی گرفته باشید دیگه حله مطمئن باشید.

و قرار بود روش تحت تاثیر قرار دادن هوندا رو در گیدن 7 سامورایی بهم بگید

توی همون پست قبلی قرار گرفت برید مشاهده ش کنید.

سوال دیگه اینکه چرا همیشه به ما سه سطح از اسلحه را میدهد ولی تو گالری چهارتا مکان برای یک اسلحه است

چهار سطح اسلحه هست که با توجه به سختی مراحل (تعداد ستاره مرحله) و چهار حالت Easy و Normal و Hard و Chaos قابل بدست آوردن هستن.

سه سلاح دیگه خیلی ساده بدست میان ولی برای سلاح طلایی هرشخصیت شما باید در یک مرحله سه ستاره یا بیشتر در حالت Hard بازی کنید و جعبه Weapon رو تو اون مرحله بدست بیارید یا راه دیگه اینکه هر مرحله ای به دلخواه خودتون در حالت Chaos بازی کنید.

و سوال اخر روش تحت تاثیر قارا دادن لوبو را در گیدن 8 هارا بگویید ممنون از شما

کافیه توی همه گیدن-8 ها خودتون لوبو رو بکشید.

ویرایش شده توسط White Night

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای wuقسمت ۶-xبا چه استراتژی به موقع خودمو یه keiji برسونم و با متحدام شکستش بدم

چطوری در wuقسمت ۷ زیر ۳ دقیقه به خانواده ی sun برسم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
برای wuقسمت ۶-xبا چه استراتژی به موقع خودمو یه keiji برسونم و با متحدام شکستش بدم

چطوری در wuقسمت ۷ زیر ۳ دقیقه به خانواده ی sun برسم؟

پاسخ به سوال اول:

مهم ترین نکته سرعت شما در احضار متحدهاتونه و همچنین باز کردن راه برای اونا تا بتونن حداکثر نزدیک به 20 دقیقه به قلعه کیجی وارد بشن.

برای شروع این کار، به محض آغاز مرحله ژنرال های نزدیک به خودتون رو بکشید و نزدیک قرارگاه خودتون بمونید تا بعد از پیام Lu Meng به سمت طبل برید و بهش ضربه بزنید. (حتما باید صدای طبل رو بشنوید / یا اینکه پیام ورود متحدهای جدید رو حتما ببینید.) اولین متحدتون Zhu Zhi هست ولی نگران نباشید بقیه یارهای کمکیتون در آینده قوی تر خواهند بود.

یک تقلب ساده بهتون برسونم اگر هنوز موفق نشدید یک اسب خوب با لول بالا بدست بیارید : نزدیک لومنگ بشید و به محض اینکه دشمن اونو از اسب پایین انداخت سوار اسبش بشید. این کار خیلی بهتون کمک میکنه چون سرعتتون بالا میره و میتونید هربار سریعتر خودتون رو به طبل برسونید.

نکته قابل توجه برای زنده نگه داشتن متحدهاتون اینه که به جای تلف کردن وقتتون برای کشتن سربازا برید به سمت ژنرال ها، و قرارگاه به قرارگاه ژنرال ها رو بکشید و هربار که پیام لومنگ رو دیدید طبل رو به صدا در بیارید. زمان باقیمانده شما اگر به 10 دقیقه برسه اما همه متحدهاتون احضار نشده باشن کیجی با طعنه و کنایه شما رو ضعیف میشماره و دروازه رو براتون باز میکنه که این باعث نمیشه به شما بپیونده باید حتما یکی از ژنرال هاتون در زمان مقرر جلوی دروازه ش صف بکشه.

اگر هانزو رو گرفته باشید که هیچ ولی اگر نگرفتید آخرین متحد احضار شده هانزوئه.

پیشنهاد من به شما برای انتخاب شخصیت اینه حتما از سه شخصیت لول 50 استفاده کنید در سطح Easy.

پیشنهاد شماره یک من برای لول 50، موساشیه. هانزو دیگر لول 50 به درد بخوره و شخصیت سوم هم بسته به این داره آیتم کدوم شخصیت شما مناسب کشتن ژنرال هاست. برای شخصیت دوم و سوم زیاد حساس نباشید با داشتن موساشی هم نصف کارتون راه میفته قول میدم.

 

و پاسخ سوال دوم شما:

توی این پست (شماره 20) توضیحش هست امیدوارم به کارتون بیاد: لینک

بهترین روش برای یادگیری این کار تمرینه و فکر کنم بار سوم یا چهارم کارتون راه بیقته (حداکثر 15 دقیقه وقتتونو میگیره تمرینش) ولی اگر به هر دلیلی موفق نشدین بگین یکم با جزئیات و پیشنهادهای شخصیم توضیح بدم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.