نشان ها بیشترین ارزش را دارند.
تصویر نام / شرح
کاربر برتر فصل
کاربر برتر فصل
این نشان به برترین کاربرفصل تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
نشان پادشاه انجمن
نشان پادشاه انجمن
این نشان به کاربرانی که بیش از 3000 پست داده اند تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
نشان کاربر مفید
نشان کاربر مفید
این مدال به کاربرانی داده می شود که بیش از 2000 بار از آن ها تشکر شده باشد.

عضوی این مدال را ندارد
خلاق ترین کاربر
خلاق ترین کاربر
این نشان به برترین کاربر خلاق انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
نشان لیاقت
نشان لیاقت
این نشان به کاربرانی که 1000 پست داده اند تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
برترین همیار انجمن
برترین همیار انجمن
این نشان به برترین همیاری که کاربران بیشتری جذب کرده تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
بهترین وبلاگ نویس
بهترین وبلاگ نویس
این نشان به بهترین وبلاگ نویس انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
برترین تاپیک نویس
برترین تاپیک نویس
این نشان به کاربری که بیشترین تاپیک را نوشته است تعلق می گیرد.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1
White Night
بازیکن برتر
بازیکن برتر
این نشان به کاربرانی که حدأقل 5 پیروزی در مسابقات داشته اند تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد


کاپ ها ارزش متوسطی دارند
تصویر نام / شرح
برترین مدیر پرتال
برترین مدیر پرتال
این نشان به برترین مسئول پرتال تعلق می گیرد.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1
LOGAN
برترین مدیر
برترین مدیر
این کاپ به برترین مدیر بخشی از انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
برترین ناظم
برترین ناظم
این کاپ به برترین ناظم انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
برترین گرافیست
برترین گرافیست
این کاپ به برترین گرافیست(مدر) انجمن تعلق می گیرد.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 1
HamedWS
برترین آپلودر
برترین آپلودر
این کاپ به برترین آپلودر فایل های انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
برترین سرپرست
برترین سرپرست
این مدال به برترین سرپرست گروه انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد


مدال ها ارزش کمتری نسبت به نشان ها و کاپ ها دارند.
تصویر نام / شرح
کاربر وفادار
کاربر وفادار
این مدال به وفادارترین افراد سایت تعلق می گیرد

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 3
HamedWS, White Night, mojtaba 24
برترین تاپیک انجمن
برترین تاپیک انجمن
این مدال به نویسنده برترین تاپیک انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
فعال ترین کاربر
فعال ترین کاربر
این مدال به فعال ترین کاربر انجمن تعلق می گیرد

عضوی این مدال را ندارد
برترین نویسنده
برترین نویسنده
این مدال به برترین نویسنده انجمن تعلق می گیرد.

عضوی این مدال را ندارد
کاربر زحمت کش
کاربر زحمت کش
این مدال به کاربران زحمت کش داده می شود تا به افتخارات آنها افزوده شود.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 4
White Night, Awmir.B, mojtaba 24, Fallen Knight
پیروز مسابقات
پیروز مسابقات
این مدال به کاربرانی که در مسابقات انجمن پیروز شده اند تعلق می گیرد.

اعضایی که این مدال را دریافت کردند: 2
LOGAN, White Night


Yet Another Ranks System v4
درباره ما
انجمن رساگیم برای گردآوری دوستان به دور هم و همینطور گفتگو و فعالیت پیرامون بازی های ویدئویی در محیط اخلاقی ایجاد شده. گروه ما سال ها قبل روی انجمن دیگری با نام "فایتینگ گیمز" کار میکرد که بعد ها با تغییر سیاست و نام، به انجمن رساگیم، تبدیل شد.
به ما بپیوندید
با تشکر از
همه دوستانی که در انجمن و پرتال رساگیم، فعالیت میکنند.